UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä avoimesta datasta

Kenelle avoin data on tarkoitettu?

Patentti- ja rekisterihallituksen tarjoama avoin data on tarkoitettu ensisijaisesti haettavaksi ja muokattavaksi toiseen sovellukseen tai järjestelmään. Tiedoista voi tehdä erilaisia poimintoja ja sekä käyttää PRH:n avointa dataa osana palveluntarjoajan oman palvelun tietosisältöä. Yksittäiselle tiedon käyttäjälle on kätevää hakea tietoja suoraan Kuulutushaun ja YTJ-tietopalvelun kautta.

Miksi tietoja avataan?

Tiedon avaaminen vauhdittaa tietojen käyttöä. Avoin data edesauttaa erilaisten palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Uusissa toteutettavissa palveluissa voidaan yhdistää erilaisia tietolajeja toisiinsa. Esimerkkejä avoimen datan käyttötavoista:

  • tiedoista voi tehdä poimintoja
  • yritykset voivat tehdä linkin omasta verkkokaupastaan avoimeen dataan (esim. tarkistaa, onko asiakas alv-rekisterissä)
  • yritykset voivat laatia erilaisia palveluita, joissa avoin data on osana tietosisältöä

Mitä haittaa tietojen avaamisesta voi seurata?

Tietojen avaamisella voi olla myös joitakin negatiivisia vaikutuksia. Eri palveluntarjoajien tietopalveluihin voi sisältyä samasta yrityksestä erilaista tai vanhentunuttakin tietoa riippuen siitä, miten usein palveluntarjoajat päivittävät omia tietokantojaan. Jotkut yritystietojen hakemistopalvelut päivittävät tietojaan myös esim. puhelimitse ja maksua vastaan. Yrityksen kannattaa olla tarkkana siitä, mihin palveluun tietojen päivityksiä puhelimitse antaa. PRH ei vastaa muiden tarjoamien hakemistopalveluiden tietosisällöstä vaikka niissä mainittaisiin tietolähteeksi PRH:n avoin data. Yrittäjän on otettava tarvittaessa yhteyttä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan ja pyydettävä esim. vanhentuneen tiedon poistamista

Mikä on PRH:n avoimen datan aukioloaika?

Palvelun tekninen rajapinta on avoinna kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa. Tietoaineisto päivitetään kerran vuorokaudessa. Aineisto sisältää siis edellisenä vuorokautena tehdyt rekisteritietojen päivitykset. PRH:n avoimen tiedon rajapintaa käytetään omalla vastuulla. PRH tuottaa rajapinnan sellaisenaan ilman takuita eikä vastaa rajapintaa käyttävien sovellusten toiminnasta. Palvelurajapinnan tekninen ylläpito ja tukipyyntöihin vastaaminen rajoittuvat viraston aukioloaikoihin.

Mitä eri termit tarkoittavat?

  • avoin data: Avoimella datalla tarkoitetaan dataa, joka on uudelleen käytettävissä mihin tahansa tarkoitukseen luvallisesti, maksutta ja koneluettavassa muodossa.
  • koneluettavuus, tekninen saatavuus: Data on koneellisesti luettavissa, kun se on sellaisessa tiedostomuodossa, jonka rakenne mahdollistaa, että ohjelmistot pystyvät helposti yksilöimään, tunnistamaan ja poimimaan siitä tietoja.
  • tietovarantojen avaaminen: Tietovarantojen avaamisella tarkoitetaan julkisten tietojen tarjoamista koneluettavassa muodossa vapaasti uudelleen käytettäviksi. Tietovarantojen avaaminen uudelleen käyttöä varten ei koske salassa pidettäviä tietoja eikä tietoja, joiden käyttö on lainsäädännön perusteella rajoitettua. Tietovarantoja voidaan rajatusti avata myös joidenkin ryhmien, kuten tutkijoiden tai toisten viranomaisten käyttöön. Tällöin ei ole kyse avoimesta datasta sen varsinaisessa merkityksessä.
  • tietojen uudelleen käyttö: Uudelleenkäyttö tarkoittaa sitä, että luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt käyttävät julkisen sektorin elinten hallussa olevia asiakirjoja kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, jotka poikkeavat alkuperäisestä julkisesta tehtävästä, jota varten asiakirjat tuotettiin. Tietojen uudelleen käyttö voi käytännössä olla esimerkiksi tietojen yhdistämistä toisiin tieto- tai muihin sisältöihin tai kokonaan uusien palvelujen luomista tietojen pohjalta.
  • API:Ohjelmointirajapinta (Application programming interface, API) on määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja keskenään.