PRS Öppna data

Webbplatsen innehåller öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Materialet är gratis, i maskinläsbar form och kan användas fritt. Creative Commons Erkännande 4.0-licensen samt JHS-rekommendationerna för den offentliga förvaltningen tillämpas på materialet. När tjänsteleverantörer återanvänder eller vidareförädlar öppna data får de inte använda PRS eller företags- och organisationsdatasystemets (FODS) logotyper eller på annat sätt blanda ihop sina tjänster med den ursprungliga, officiella datakällan genom en likadan layout.

Öppna data används med hjälp av http-protokollet, och Javascript Object Notation (JSON) används som dataöverföringsformat. Det är möjligt att göra högst 300 sökningar per minut, vilket fördelas mellan användarna. Du kan med tjänstegränssnittet söka stora mängder data med en enda sökning genom att använda olika slags parametrar och behöver därmed inte göra flera separata sökningar

Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via Sökning av kungörelser i handelsregistrets informationstjänst eller via informationstjänsten FODS.

Kungörelseuppgifter från handelsregistret

Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret den 7 november 2014 eller senare. Uppgifter om företag som upphört innan den 29 augusti 2014 visas inte. Data är tillgängliga i fråga om följande företag och sammanslutningar:

 • aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika försäkringsaktiebolag.
Datainnehållet i kungörelser:

 • FO-nummer för företag, registreringsdatum för företag, företagsnamn (firma); eventuella parallellfirmor och bifirmor; företagsform, företagets situation via FODS gränssnitt (uppgift om eventuell konkurs, likvidation eller sanering), hemort för företag, adress- och kontaktuppgifter (post- och/eller besöksadress samt följande kontaktuppgifter som registreringsskyldiga eventuellt har anmält: telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer, webbadress), den senaste tidpunkten för registrering
 • rubrikerna på registeranteckningar, till exempel styrelse, hemort eller ökning av aktiekapitalet, samt registreringsdatum

Materialet uppdateras en gång om dagen, och du kan söka kungörelseuppgifter om registreringar som gjordes dagen innan.

Du kan söka kungörelseuppgifter på FO-nummer eller du kan begränsa din sökning genom att ange typ av anmälan, företagets hemort eller tidpunkt för registrering.

Data från företags- och organisationsdatasystemet FODS

Via vårt gränssnitt för öppna data får du tillgång till data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen. Uppgifter tillhandahålls i fråga om följande företag och sammanslutningar: aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag, och publika försäkringsaktiebolag. Utöver grunduppgifter om företag som har förts in i handelsregistret innehåller tjänsten uppgifter om övriga register i vilka företaget har antecknats: förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret, registret över mervärdesskattskyldiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och Skatteförvaltningens kundregister.

Datainnehåll

Följande identifierings- och grunduppgifter förs in i företags- och organisationsdatasystemet FODS:

 • företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor, bifirmor
 • hemort, eller kommun varifrån verksamheten leds
 • post- och/eller besöksadresser och följande kontaktuppgifter som registreringsskyldiga eventuellt har anmält: telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer, webbadress
 • huvudsaklig bransch
 • företagets språk (svenska eller finska)
 • företagsform
 • uppgift om registrering i följande register:
  • handelsregistret
  • registret över mervärdesskattskyldiga (och grund för registrering)
  • arbetsgivarregistret
  • förskottsuppbärdsregistret
  • uppgift om registrering i registret över försäkringspremieskattskyldiga eller som annan skattskyldig enhet
 • uppgift om avbrott i verksamhet eller nedläggning av näringsverksamhet
 • uppgift om rättshandlingsförmåga (konkurs, likvidation eller företagssanering).

Materialet uppdateras en gång om dagen, och du kan hämta data som uppdaterades dagen innan.

Information finns tillgänglig om existerande företag och sammanslutningar. Du kan söka uppgifter om ett företag åt gången genom att ange företagets FO-nummer. Du kan också begränsa din sökning genom att ange ett registreringsdatum för att hämta till exempel nya FO-nummer som beviljades dagen innan, eller genom att ange förledet i ett företagsnamn för att hämta företag eller andra sammanslutningar som börjar till exempel med "Rör". Du kan även begränsa sökningen genom att ange antalet sökresultat och genom att använda andra sökord.