Tietoa avoimen datan rajapinnoista

Tälle sivustolle on koottu Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisema avoin data. Aineisto on koneluettavassa muodossa, maksuton ja vapaasti käytettevissä. Aineistoon sovelletaan Creative Commons Nimeä 4.0 käyttölupaa ja JHS-suositusta. Avoimen datan uudelleenkäyttö ja jatkojalostaminen edellyttää, että palveluntarjoaja ei käytä palveluissaan PRH:n tai YTJ:n logoa tai muutoin sekaannuta palvelua ulkoasullaan alkuperäiseen viralliseen tietolähteeseen.

Avoin data on käytettävissä HTTP-protokollan avulla ja tiedonsiirtoformaattina on Javascript Object Notation (JSON). Tällä hetkellä aineistosta voi tehdä enintään 300 hakua minuutissa, joka jakautuu käyttäjien kesken. Palvelurajapinta tarjoaa parametrisoinnin avulla mahdollisuuden hakea suuremmankin tietojoukon yhdellä haulla, jolloin erillisten hakujen määrää voidaan rajoittaa.

Yksittäiselle tiedon käyttäjälle on kätevää hakea tietoja suoraan www-käyttäliittymää käyttäen Kaupparekisterin kuulutushaun ja YTJ-tietopalvelun kautta.

Kaupparekisterin kuulutustiedot

Kuulutustiedot sisältävät tietoa esim. tänään rekisteröidyistä uusista yrityksistä tai jonkin kunnan alueelle rekisteröidyistä uusista yrityksistä. Kuulutustietona julkaistaan myös yritysten tietojen muuttuminen (kuten hallituksen muutos). Tiedoissa näkyvät rekisterimerkintöjen otsikot (esim. hallitus, kotipaikka, osakepääoman korottaminen).

Tietosisällön kuvaus

Avoimen datan rajapinnasta on saatavilla kuulutustiedot kaupparekisteriin tehdyistä rekisteröinneistä 7.11.2014 alkaen. Ennen 29.8.2014 lakanneiden yritysten tietoja ei näytetä. Tietoja on saatavilla seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä:

 • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö ja julkinen vakuutusyhtiö.

Kuulutusten tietosisältö:

 • yrityksen Y-tunnus, yrityksen rekisteröintipäivämäärä, yrityksen nimi (toiminimi), mahdolliset rinnakkais- ja aputoiminimet, yritysmuoto, yrityksen tilanne YTJ-rajapinnan kautta (tieto mahdollisesta konkurssi-, selvitystila- tai saneerausmenettelystä), yrityksen kotipaikka, osoite- ja yhteystiedot (posti- ja/tai käyntiosoite sekä seuraavat rekisteröintivelvollisen mahdollisesti ilmoittamat yhteystiedot: puhelin, matkapuhelin, faksi, www-osoite), viimeisin tietojen rekisteröintiajankohta
 • rekisterimerkintöjen otsikot (esim. hallitus, kotipaikka, osakepääoman korottaminen) ja rekisteröintipäivämäärä

Aineisto päivitetään kerran vuorokaudessa. Tänään on haettavissa kuulutustiedot eilisen päivän aikana tapahtuneista rekisteröinneistä.

Kuulutustietoja voi hakea Y-tunnuksella. Hakuja voi rajata myös rekisteri-ilmoituksen tyypillä, yrityksen kotipaikalla sekä rekisteröinnin ajankohdalla.

YTJ-tiedot

Avoimen datan rajapinnan kautta on saatavissa PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö, julkinen vakuutusyhtiö. Kaupparekisteriin merkityn yrityksen perustietojen lisäksi palvelussa on tietoa mm. muista rekistereistä, joihin yritys on merkitty (ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri, verohallinnon asiakasrekisteri).

Tietosisällön kuvaus

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkitään seuraavat tunniste- ja perustiedot:

 • yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
 • toiminimi, rinnakkaistoiminimet, aputoiminimet
 • kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
 • posti- ja/tai käyntiosoite sekä seuraavat rekisteröintivelvollisen mahdollisesti ilmoittamat yhteystiedot: puhelin, matkapuhelin, faksi, www-osoite
 • päätoimiala
 • kieli (suomi tai ruotsi)
 • yritysmuoto
 • tiedot merkitsemisestä seuraaviin rekistereihin:
  • kaupparekisteri
  • arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja rekisteröinnin peruste
  • työnantajarekisteri
  • ennakkoperintärekisteri
 • tiedot merkitsemisestä vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai muuksi verotuksen yksiköksi
 • tieto yrityksen toiminnan keskeytyksestä ja elinkeinotoiminnan lopettamisesta
 • tieto yrityksen muusta oikeudellisesta toimintakyvystä (konkurssi, selvitystila, yrityssaneeraus).

Aineisto päivitetään kerran vuorokaudessa. Tänään on haettavissa eilisen päivän aikana päivitetyt YTJ-tietopalvelun tiedot.

Tietoa on saatavissa olemassa olevista yrityksistä ja yhteisöistä. Tietoja voi hakea yhdestä yrityksestä kerrallaan Y-tunnuksella. Haun voi myös kohdistaa yritysjoukkoon esim. rajaamalla hakua rekisteröintipäivämäärällä (esim. eilen annetut uudet Y-tunnukset) tai yrityksen nimen alkuosalla (esim. hakea yrityksiä, joiden nimi alkaa kirjaimilla Putkityö). Saatavien hakutulosten määrää voi myös rajoittaa sekä palautettavien tulosten lukumäärällä että tarkentamalla hakukriteereitä.